Replik i SvD Debatt

På Ecofiltration jobbar vi för renare vatten och att stoppa övergödning. Det är många faktorer som spelar in och vi kanske ser att Östersjön mår lite bättre men vi är inte riktigt där än. Vatten är som vi känner till är gränslöst och livsviktigt. Det är ingen rättighet att förorena någon annans vatten.

Vi behöver alla ta ansvar för vårt vatten även om det krävs tydligare regler och lagar. Inte bara för enskilt avlopp utan också för andra diffusa fosforläckor som bidrar till övergödningen.

Vi har svarat på en artikel i SvD som ifrågasätter miljövinsten av att bygga om eller åtgärda enskilda avlopp. Miljövinsten, menar vi, blir 18 procent mindre fosforläckage orsakade av enskilda avlopp, utbildade fastighetsägare och framförallt renare och friskare vatten.

Läs artikeln här: http://bit.ly/2rPKWbZ

Läs mer i kategorin: Aktuellt