Reaktivt filtermaterial

Kontaktperson

Fredrik Wangler

CEO
fredrik.wangler@ecofiltration.se
+46 (0) 70-672 55 55

Ecofiltrations reaktiva filtermaterial är ett naturligt material som innehåller kalcium och som snabbt reagerar med och tar upp ett ämne som man vill avskilja eller ta bort. Polonite och Sorbulite är Ecofiltrations egna produkter och Polonite är oslagbart för fosforinbindning och återvinning samt verkar även bakteriereducerande. Tekniken är ett resultat av mer än 20 års forskning vid KTH.

Filtermaterialet är en enkel, robust och kostnadseffektiv teknik som uppfyller hårdare krav på återvinning av näringsämnen och minskad användning av kemikalier på ett skalbart och modulärt sätt.

Ecofiltration erbjuder flera olika lösningar för rening och återvinning av fosfor och också bakteriereducering, slamstabilisering och slamavvattning. Kontakta oss gärna för mer information.

Fördelar

  • Miljövänligt alternativ som bidrar till ett kretslopp
  • Låg kostnad och snabb effekt
  • Ingen användning av kemikalier
  • Lätt att integrera med minimala krav på utrustning, instrument och underhåll
  • Minskad korrosion av existerande infrastruktur – kräver lite underhåll
  • Ingen slamproduktion
  • Modulär och skalbar teknik
  • Bakteriereducerande

Polonite® – den hållbara lösningen för fosforreduktion och återvinning

Polonite är ett naturligt, processat mineral – ett kalciumsilikat – som har mycket goda egenskaper att binda fosfor i såväl avloppsvatten som avrinningsvatten från jordbruksmark, och samtidigt möjliggöra återföring av det livsviktiga näringsämnet till jordbruket. Filtermassan är automatiskt hygieniserad och kräver ingen efterbehandling. Dessutom innehåller filtret kalcium och kisel, som också behöver tillföras både jord och växter. Kemisk fosforrening ökar slammängden med upp till 40 %, vilket kan undvikas med filtertekniken.

Läs mer om Polonite här.

Sorbulite® – ett återanvänt restmaterial

Sorbulite, ett annat av Ecofiltrations filtermaterial, är ett AAC-material och innehåller sand, kalk, cement och vatten. Materialet har stor förmåga att reducera humusämnen och partiklar, och har mycket goda sorberande egenskaper, tack vare sin höga porositet och stora specifika yta, vilket skapas vid tillverkningen.

Läs mer om reaktiva filtermaterial och programmet Levande kust med Baltic2020 här.

Kontaktperson

Fredrik Wangler

CEO
fredrik.wangler@ecofiltration.se
+46 (0) 70-672 55 55
 
 

Kontakta oss