Rapport från Svenskt Vatten om kretslopp för fosfor

Svenskt Vattens rapport ”Frågan som världen glömde” understryker vikten av ett kretslopp för fosfor.

Jag tror inte det finns någon annan fråga där folk vet så lite om något som betyder så mycket för oss alla, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten.

http://www.svensktvatten.se/Aktuellt/Nyheter/Avlopp-och-Miljo-nyhetslista/Dags-att-for-fosfor-i-kretslopp/

 

Läs mer i kategorin: Aktuellt