Udarnik kycklingfarm

Läckande hönsgödsel i Östersjön förhindras

Udarnik kycklingfarm som ligger utanför S:t Petersburg har en storskalig fjäderfäproduktion som genererar stora mängder hönsgödsel. Hönsgödsel är den mest näringsrika gödseltypen. Den bidrar dock till övergödning av vattendragen runt fjäderfäanläggningen, som saknar en lämplig metod och infrastruktur för att hantera gödseln. Udarnik har lagrat gödsel i fyra stora tillfälliga lagringsbassänger och dessa har varit överfyllda under en längre tid. Deras nuvarande lagringssätt har förorsakat att slam läckt ut från överfyllda bassänger i de närliggande floderna Serebristaja och Velikaja, 22 km från Östersjön.

Reaktiva filtermaterial

Ett pilotprojekt kunde genomföras tack vare finansiering från Östersjöfonden och John Nurminens Stiftelse. Projektet drivs i samverkan mellan John Nurminens Stiftelse, Udarnik kycklingfarm och Ecofiltration Nordic AB.

Med ett reaktivt filtermaterial från Ecofiltration förhindras också näringsläckage utan användning av några kemikalier. Filtermaterialet fångar upp och återvinner den fosfor som läcker ut från jordbruksmarker. Fosforfiltren är installerade i diken som ligger nära källan till läckaget och dessa har visat sig ha en absorptionsgrad på upp till 60 procent. Två typer av filter används – fältfilter och bassängfilter – som till stor del består av filtermaterialen Polonite och Sorbulite. Filtren är robusta, kräver minimalt underhåll och behöver ingen ström för att fungera.

En tvåstegslösning, ett steg i taget

Detta projekt genomförs i två steg. Första steget är installation av dikesfilter och är en begränsad pilotinstallation baserad på Polonite och Sorbulite. Det andra steget är installationen av bassängfilter. Uppskalning av filtren säkerställer att alla områden som gödseln sprids på täcks in. Eftersom detta är den första installationen i sitt slag har en skräddarsydd lösning baserad på integrerad utveckling och anpassning använts och denna lösning vidareutvecklas och justeras kontinuerligt under implementering och drift.

 

  • Udarnik kycklingfarm och gödselanläggning
  • Plats: Sankt Petersburg, Ryssland
  • Bransch: Jordbruk
  • Utmaning: Fosforavrinning från anläggningar med otillfredsställande gödselhantering
  • Lösning: Fält- och bassängfilter med Polonite och Sorbulite
  • Fördelar: Robust lösning för fosforrening utan ström och kemikalier
  • Partner: John Nurminens stiftelse, Udarnik kycklingfarm, Ecofiltration Nordic AB
 
 

Kontakta oss