Odörfilter i Sundbyberg

Sundbyberg fritt från avloppslukt tack vare svensk innovation

Vid Sundbybergs station står det fyra så kallade avluftningsrör som leder ut luften från avloppet under mark. Vanligtvis tar ett fläktsystem hand om lukten så att den inte besvärar kringliggande verksamheter och boenden.

Tyvärr har kommunen fått klagomål sedan 1 – 2 år tillbaka, på en ibland väldigt stark avloppslukt nere vid stationsområdet. Kommunen har försökt hitta en enkel lösning på problemet eftersom hela anläggningen ska rivas och bytas ut inom en femårsperiod. Att ersätta det befintliga fläktsystemet för en så kort tid skulle vara en väldigt dyr lösning.

Genom att välja OdorAway, ett odörfilter gjort på ett naturligt mineral, har problemen med avloppslukten upphört. Filtermaterialet absorberar den illaluktande gasen, svavelväte, och eftersom odörfiltret dessutom är kalkbaserat och innehåller både kalcium och kisel, så kan det efter att ha förbrukats användas som gödselmedel på mark.

Odörfiltret ligger i stora behållare som placerats i avluftningsrörens topp. På så sätt filtreras avloppslukten genom behållarna och ut kommer odörfri luft.

 
 

Kontakta oss