Projekt

Storskaligt fosforfilter på Somerton avloppsreningsverknedstroms-till-reningsverk

I juni 2014 presenterade Ecofiltration sitt reaktiva filtermaterial, Polonite, på UK TAG (Technology Approval Group) och under sommaren 2016 sattes ett pilotprojekt igång för att testa hur Polonite klarar av fosforrening och bakteriereduktion på ett större avloppsreningsverk. Piloten genomfördes med en delström på avloppsreningsverket Somerton i England, med ett vattenflöde motsvarande för 21 000 pe. Läs mer här.


tummelsta-webben-2Tummelsta samfällighet

Tillsammans med de boende i Tummelsta tog Ecofiltration fram en lösning för fosforreningen där avloppsvattnet leds från pumphuset till en septiktank, var slammet separeras. Vattnet fortsätter sedan genom en sandbädd och som ett sista steg filtreras vattnet genom en container som innehåller Polonite i bulk. Läs mer om projektet här. 

 


Odörfilter i Sundbyberg

Vid Sundbybergs station står det fyra så kallade avluftningsrör som leder ut luften från avloppet under mark. Vanligtvis tar ett fläktsystem hand om lukten så att den inte besvärar kringliggande verksamheter och boenden. Att ersätta det befintliga fläktsystemet för en så kort tid skulle vara en väldigt dyr lösning. Genom att välja OdorAway, ett odörfilter gjort på ett naturligt mineral, har problemen med avloppslukten upphört. Läs mer här.


SWIMraps2

Övergödningen av Östersjön är en europeisk fråga, och ett svenskt-polskt konsortium har inrättats för att ta itu med problemet med näringsavskiljning och återvinning i småskaliga decentraliserade system för vattenrening. I konsortiet samverkar Ecofiltration Nordic AB, Biotech Sp z o.o. , DOT-EKO och POMInnO, samt KTH – Kungliga Tekniska högskolan med fokus på miljöteknik. Läs mer här.


Udarnik kycklingfarm

Ett pilotprojekt har kunnat genomföras tack vare finansiering från Östersjöfonden och John Nurminens Stiftelse. Projektet drivs i samverkan mellan John Nurminens Stiftelse, Udarnik kycklingfarm och Ecofiltration Nordic AB. Eftersom detta är den första installationen i sitt slag har en skräddarsydd lösning baserad på integrerad utveckling och anpassning använts och denna lösning vidareutvecklas och justeras kontinuerligt under implementering och drift. Läs mer här.


 

 
 

Kontakta oss