Oczyszczalni Somerton

Osoba kontaktowa

Szymon Mazur

Dyrektor Generalny Polska i Niemcy
szymon.mazur@ecofiltration.se
+48 607 294 549

W poszukiwaniu wydajnej technologii usuwania fosforu

Firma Ecofiltration zaprezentowała technologię usuwania fosforu z wykorzystaniem środka Polonite® na forum UK TAG 35 w czerwcu 2014 r. W roku 2016 pojawiła się możliwość przetestowania wydajności tej technologii w angielskiej oczyszczalni Somerton Sewage Treatment Works, przy przepływie wody odpowiadającym 21 000 RLM.

W celu zweryfikowania technologii Polonite® zorganizowano wspólne badanie z udziałem 6 z 10 przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji (Anglian Water, Irish Water, Severn Trent Water, United Utilities, Welsh Water, Wessex Water). Badanie rozpoczęło się w czerwcu 2016, a zakład działał nieprzerwanie przez 12 tygodni w ramach testu warunków skrajnych.

Usuwanie fosforu bez wytrącania chemicznego

Medium filtracyjne Polonite® zawiera wysoce porowaty krzemian wapnia. Fosfor w ściekach reaguje z uwalnianym z medium wapniem wolnym, tworząc różne fosforany wapnia, które następnie wytrącają się na medium. Wcześniejsze badania ścieków o całkowitej zawartości fosforu na poziomie 5–20 mg/l po zastosowaniu Polonite® wykazały obniżenie poziomu do 0,1–0,3 mg/l. Ponadto stwierdzono, że Polonite® powoduje zmniejszenie ilości bakterii o 99%. Reaktywne złoże filtracyjne ma ograniczoną żywotność (do 5 lat przy niskim poziomie przepływu i niskim limicie odprowadzania fosforu), ale po zakończeniu eksploatacji może zostać wykorzystane jako bogaty w składniki odżywcze nawóz o spowolnionym działaniu.

Po oczyszczeniu materiałem filtracyjnym Polonite® ścieki mają wysoki poziom pH, wynoszący początkowo 12 i stopniowo obniżający się do 8–9. Wzrost pH jest rezultatem wysokiej początkowej zawartości w Polonite® związków wapnia, obniżającej się w miarę eksploatacji materiału. Wcześniejsze badania z użyciem kory sosny wykazały dobre obniżenie poziomu pH.

Sukces badania

Badanie miało głównie na celu określenie:

 • skuteczności usuwania fosforu przy pomocy środka Polonite®;
 • wpływu środka Polonite® na poziom pH i skuteczności kontrolowania poziomu pH korą sosny.

Główne wyniki wspólnego badania Polonite® były następujące, w oparciu o kryteria sukcesu:

 • Usuwanie fosforu. Środek Polonite® spełnił kryteria sukcesu badania, gdyż podczas pierwszych sześciu tygodni usunął >90% całkowitej zawartości fosforu, oczyszczając ścieki przy prędkości przepływu 2 l/min.
 • Kontrola pH. Kora sosnowa zastosowana do kontroli poziomu pH spełniła kryteria sukcesu badania po upływie pierwszych 5 tygodni, kiedy to zwiększono czas retencji kory.
 • Dezynfekcja. Oczyszczając ścieki kombinacją materiału Polonite® i kory nie osiągnięto docelowej inaktywacji bakterii w 99%, jednak ścieki spełniły podczas badania wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach (z wyjątkiem tygodni 5. i 7.), zaś poziom dezaktywacji bakterii wyniósł 90%.

Trwają dyskusje o kontynuacji wspólnego badania, co umożliwiłoby lepsze zrozumienie cyklu życia medium filtracyjnego Polonite®. Ponadto na Uniwersytecie w Reading badana jest możliwość potencjalnego wykorzystania nasyconego fosforem sorbentu Polonite® z użyciem autentycznych próbek pobranych ze zbiornika Polonite®. Celem badań jest zweryfikowanie zawartości składników odżywczych, dostępności fosforu i poziomu przyswajania przez rośliny pierwiastków z materiału Polonite®, a także pojemności sorpcyjnej metali ciężkich, które mogą być obecne w zanieczyszczonej glebie i ściekach.

W skrócie:

 • Oczyszczalnia Somerton Sewage Treatment Works, Anglia
 • Wspólne badanie wydajności środka Polonite® w małej/średniej oczyszczalni ścieków
 • Polonite® i kora sosny do kontroli poziomu pH
 • >90% usunięcie fosforu całkowitego i 90% dezaktywacja bakterii przy pH 8–9
 • Nasycony sorbent można wykorzystać jako nawóz o spowolnionym działaniu w gospodarce o zamkniętym obiegu
 • Isle Utilities oraz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Anglian Water, Irish Water, Severn Trent Water, United Utilities, Welsh Water, Wessex Water

Osoba kontaktowa

Szymon Mazur

Dyrektor Generalny Polska i Niemcy
szymon.mazur@ecofiltration.se
+48 607 294 549
 
 

Zapraszamy do kontaktu