Zapraszamy do Ecofiltration

Ecofiltration Nordic AB produkuje unikalny materiał filtracyjny Polonite, który może być wykorzystywany jako filtr do usuwania i odzyskiwania fosforu. Technologia reaktywnego złoża filtracyjnego może być stosowana również jako rozwiązanie służące dezynfekcji, stabilizacji osadów, odwadnianiu osadów i filtracji cząstek, jak również w celu pełnego oczyszczania wody przelewowej i eliminacji zapachów.

Zapraszamy do kontaktu