Per Manhem ny styrelseledamot i Ecofiltration Nordic AB

Ecofiltration stärker upp sin styrelse genom att välja in Per Manhem, vd för Käppalaförbundet, som styrelseledamot. Per Manhem valdes in i styrelsen i samband med årsstämman. 

– Per Manhem är en fantastisk tillgång för oss i vårt fortsatta arbete att rena vatten och ta tillvara på det värdefulla näringsämnet fosfor. Per har ovärderlig kunskap om större avloppsreningsverk, som är en av våra viktigaste målgrupper, säger styrelseordförande och huvudägare Peter Nilsson.

– Det är med stor glädje som jag engagerar mig i styrelsearbetet på Ecofiltration. Det unika reaktiva filtermaterialet har stor potential att användas på större applikationer på avloppsreningsverk, bland annat vid slambehandling. Jag hoppas kunna bistå med min erfarenhet för att underlätta införsäljningen och utvecklingen av bolaget, säger Per Manhem.

Per Manhem är sedan 2001 vd för Käppalaförbundet och har tidigare varit styrelseledamot samt vice ordförande i Svenskt Vattens styrelse.

 

För mer information vänligen kontakta:
Alexandra D Stark
Kommunikations- och marknadsansvarig, Ecofiltration
Telefonnummer: 0723-23 33 87
E-post: alexandra.stark@ecofiltration.se

Läs mer i kategorin: Aktuellt