Övergödning skapar syrebrist i Östersjön

Övergödning skapar syrebrist i Östersjön

Övergödningen av Östersjön skapar syrebrist. Detta leder i sin tur till att torskens fortlevnad är fortsatt hotad. Enda sättet att få ner syrebristen är att fortsätta minska utsläppen av kväve och fosfor.

Läs blogginlägg här för mer information

Läs mer i kategorin: Aktuellt