Aktieägare och investerare

Kallelse till extra bolagsstämma i Ecofiltration Nordic AB (Publ) (Andra Kontrollstämma)
Aktieägarna i Ecofiltration Nordic AB (publ). (org nr. 556706–9835) kallas härmed till extra bolagsstämma
Tid: måndagen den 7 oktober 2019, kl. 10.00. Adress: Birger Jarlsgatan 41A 4 tr, ingång AB Ministern,
111 45 Stockholm.
Anmälan bindande – se bifogade fullständiga kallelse för full information

2019-10-07 Kallelse till extra bolagsstämma
Bolagsordning Redmin AB fd Ecofiltration

Detta är en sida för Ecofiltrations aktieägare med innehåll som kräver lösenord. Kontakta oss om du som aktieägare inte har fått information om lösenordet.

Om du är intresserad av att investera i Ecofiltration och renare vatten, ett friskare Östersjön och ett kretslopp för näringsämnen, kontakta oss på info@ecofiltration.se för IM teaser och vidare information.

Logga in här:


 

Kontakta oss