Fosforfilter som smittskydd

En viktig anledning till att ha en väl fungerande avloppslösning är att avloppet fungerar som smittskydd och förhindrar att smittoämnen som E.coli-bakterier sprids via grundvattnet till vårt dricks- och badvatten. I Sverige har vi fortfarande cirka 180 000 enskilda avloppsutsläpp som endast har slamavskiljare, eller trekammarbrunn, som det också kallas. En slamavskiljare separerar bara fasta partiklar från avloppsvattnet, vilket innebär att vattnet inte renas alls.

Att låta sitt förorenade avloppsvatten endast passera en slamavskiljare är sedan 1969 olagligt enligt Miljöbalken. Det är kommunerna som ansvarar för att alla enskilda avlopp ska åtgärdas i en kommun, detta för att säkra en god miljö och kunna tillvarata viktiga resurser. Med bättre miljö menas både smittskydd och att man förhindrar att viktiga näringsämnen som fosfor inte läcker ut och skapar övergödning och skadlig tillväxt av alger i våra vatten.

Fosforfilter med sin höga porositet och pH-värde är bakteriereducerande och filtret ger med detta en dubbel effekt! Förutom att fånga upp fosfor (som kan återvinnas) så har filtret en bakteriereducerande effekt även när PH-värdet sjunker! Enligt fälttester gjorda på 41 Ecobox Small-anläggningar med upp till 60 månader gamla filter visade 37 anläggningar att de levererade ett EU-klassat badvatten, även i säckar som har pH-värde under 10.

Så med fosforfilter reduceras bakterier, fångas fosfor och materialet kan återanvändas av den lokala bonden som gödselmedel.

 

Läs mer i kategorin: Aktuellt