Fosforfilter från Bioptech ska stoppa ryska fosforutsläpp

Fosforfilter av Polonite från Bioptech ska stoppa fosforläckage från en kycklingfarm utanför St Petersburg. Projektet för att minska övergödningen i Östersjön och finansieras av Baltic Sea Action Plan Trust Fund och den finska stiftelsen John Nurminen.

– För att vi ska kunna rädda Östersjön måste de 30 000 ton fosfor som årligen når Östersjön halveras. Bara runt St Petersburg finns tiotals djurfarmar som inte hanterar djurens avföring. Med det här projektet vill vi visa att det finns möjligheter att agera, säger Bioptechs vd Anders Norén.

Idag förvaras kycklingspillning vid Udarnik kycklingfarm utanför St Petersburg i bassänger och åkrar. Finlands Miljöcentral beräknar att avrinningsvatten härifrån gör att fem till tio ton fosfor når Östersjön.

Med den nya lösningen fastnar fosforn i filter av Polonite som monteras runt fält och bassänger. Tack vare naturligt självfall kan det här ske utan elektricitet. Fosfor som binds kommer att återvinnas och spridas på åkrar som jordförbättringsmedel. Fosforfilter av Polonite är resultatet av 20 års forskning av professor Gunno Renman vid KTH.

Övergödning är idag det största hotet mot Östersjön och ligger bakom de algblomningar som drabbar havet varje sommar. För att minska övergödning måste fosfor som idag rinner rakt ut i Östersjön kraftigt minska. John Nurminens stiftelse i Finland investerar i konkreta och kostnadseffektiva projekt som minskar övergödningen i Östersjön.

– Vi satsar på projekt som ger mätbara resultat för att minska näringsbelastningen i Östersjön. Det här är ett steg på vägen, och det första konkreta projektet i Finska Viken för att förhindra utsläppen från ryska riskdjurfarmer säger Marjukka Porvari som är projektledare på John Nurminens Stiftelse.

Den totala projektkostnaden för projektet som beräknas vara klart sommaren 2015 är 420 000 euro.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Norén, vd Bioptech

Telefonnummer: 070-687 87 14

E-post: anders.noren@ecofiltration.se/wp

 

Marjukka Porvari, Director, Clean Baltic Sea Projects , John Nurminen Foundation

Telefonnummer: 00358-41-549 1535

E-post: marjukka.porvari@jnfoundation.fi

 

Bioptech AB säljer fosforfilter av Polonite® som gör det möjligt för fosfor att återvinnas. Produkterna kan anpassas för såväl enskilda avlopp, samfälligheter, kommunala reningsverk som åkermark. Bioptechs omsättning har ökat varje år sedan starten 2006. Bioptech är medlemmar av Cleantech Inn Sweden. Läs mer på www.ecofiltration.se/wp

 

John Nurminens stiftelse i Finland grundades ursprungligen 1992 på Juha Nurminens initiativ. Idag arbetar stiftelsen bland annat för minskad övergödning i Östersjön. Arbetet finansieras med såväl privata donationer som offentligt stöd.  Stiftelsens projekt för att minska övergödning i Östersjön ska ge konkreta, snabba och mätbara resultat och vara kostnadseffektiva.

Läs mer i kategorin: Aktuellt