Fosfor på sjöbotten

Sediment är det som sjunker ner och samlas på havs- och sjöbotten. I sedimentet kan det t ex samlas olika näringsämnen, partiklar och växtfibrer som ska brytas ner och lösas upp i vattnet. Sjöarna ska kunna rena sig själva, genom ett fungerande ekosystem men i vissa fall belastas vattnet med mer näringsämnen än vad sjön kan ta hand om. Det kallas för intern belastning. Sedimenten är då så näringsrika att botten släpper ut för mycket näring i vattnet som i sin tur orsakar övergödning. Övergödningen kan förhindra ljusinsläpp i sjön, vilket, i kombination med för mycket näring, gör att sjön inte mår bra.

Den interna belastningen kan stoppas på olika sätt. Först och främst är det viktigt att stoppa tillförseln av näringsämnen till sjön, genom att se till att det är tillräcklig rening på t ex avloppsvatten från hushåll och avloppsreningsverk men också att stoppa läckor från jordbruket.

Det går också att kapsla in sjöbotten med aluminium, och på så sätt förhindra sedimentet att släppa ifrån sig näringsämnen. Det har också gjorts ett försök i en havsvik i Björnöfjärden, läs mer här.

Men genom aluminiumfällning, så går det inte att återanvända näringsämnena, mer specifikt fosfor. Fosfor är ett näringsämne som är livsviktigt för allt levande, det finns i vårt DNA. Fosfor används främst i konstgödsel och bryts ut i gruvor. Problemet är att grundämnet, som börjar sina i gruvorna och också är ändligt, spås att ta slut ca år 2030.

Genom att istället ta upp sedimentet, avvattna det och rena vattnet från avvattningen genom vårt reaktiva filtermaterial, så kan fosforn tas upp och återanvändas. Filtermaterialet är ett naturligt mineral som är rikt på både kalcium och kisel, och är utmärkt att använda som jordförbättringsmedel.

Behållaren till höger innehåller vårt finkorniga filtermaterial.

Vi har gjort ett eget ”hemma-test” på kontoret med sediment från Utö och ser att både näringsämnen och lerpartiklar binds till vårt filtermaterial Stabilizer som faller snabbt till botten.

Efter några veckor så ser vi också hur mycket renare vattnet med Stabilizer är jämfört med det som fick sätta sig på egen hand.

Om detta skulle göras i stor skala skulle sedimentet med materialet falla ner i t ex en container och det avvattnade sedimentet användas som gödselmedel. Fosforn i vattnet binds alltså till filtermaterialet och kan tas vara på genom att använda sedimentblandningen som gödsel utan någon annan efterbehandling än torkning.

Det ska bli spännande att testa det storskaligt!

Läs mer om vår koncept Lake Treatment här.

Läs mer i kategorin: Aktuellt