Företrädesemission bland befintliga aktieägare

Företrädesemission bland befintliga aktieägare

Styrelsen i Bioptech AB (publ) har beslutat att göra en företrädesemission bland befintliga aktieägare. För mer information logga in under fliken aktieägare!

Läs mer i kategorin: Aktuellt