Bytesveckor för fosforfilter i Örebro kommun

Eftersom mättat fosforfilter klassas som hushållsavfall, ligger ansvaret för omhändertagande hos kommunen. För att underlätta hanteringen för slutkunden, alltså fastighetsägaren, såg Örebro kommun, med avfallsingenjören Viktoria Wing i spetsen, till att samordna bytesprocessen. Fastighetsägaren kan idag beställa ett byte av sitt fosforfilter genom en kontakt med kommunen, vilket också innebär endast en faktura, istället för flera. För kommunen innebär det bättre kontroll över var fosforfiltren är installerade, bättre kontroll på att de renar som de ska och minskade transporter och logistik.

Innan processen och tjänsten fanns på plats, hänvisade kommunen till den privata marknaden för själva bytet, men var fortfarande ansvariga för upphämtning och behandling av det mättade materialet. För fastighetsägaren innebar detta flera olika kontakter och fakturor från olika håll.

Utifrån dialog och samtal mellan den tekniska förvaltningen och miljökontoret kom man fram till att fosforfiltren i kommunen inte byts i den utsträckning som de borde. Varken miljökontoret eller avfallsenheten hade någon kontroll över när byten gjordes eller hur materialet behandlades efteråt. Ett fördjupat samarbete och dialog mellan miljökontoret och avfallsenheten har nu skapat förutsättningar för bättre kontroll och enklare uppföljning.

Från en miljösynpunkt minimeras framförallt transporterna. Bilen som tar med sig nytt filter kan också ta hand om det mättade filtret samt göra flera byten samtidigt, under samma runda. Med den nya processen vet miljökontoret var och när filter byts och att fosforn därmed över tid reduceras i det utgående avloppsvattnet.

Att som avfallsenhet ha ett nära samarbete med miljökontoret tycker Viktoria är ett måste. Det är miljökontoret som ger ut tillstånd och har ansvar för tillsynen av enskilda avlopp. Det är också de som bör ha ett register över vilka fastigheter som har fosforfilter, vilken storlek det är på filtret, hur det är placerat och när det senast är utbytt. Örebro kommun tog också hjälp av Avfall Sverige i huruvida kommunen kan erbjuda ett nytt filter till fastighetsägaren. Eftersom kommunen ansåg att det faller inom ramarna för konkurrenslagen, avfallshanteringen och inom den kommunala kompetensen så erbjuder nu kommunen två tjänster; enbart hämtning av gammalt filter men också hämtning inklusive nytt filter och byte.

Om man som kommun eller avfallshanterare vill sätta upp en liknande tjänst för sin kommun, så har Viktoria några tips:

  • Lägg resurser på att kartlägga och säkerställa var fosforfiltrena är installerade på fastigheten. Hur ser hämtnings- och tömningsmöjligheter ut, hur ser vägarna ut? Det krävs en kranbil för installationen så fri väg är en förutsättning.
  • I Örebro gjordes detta i samarbete med GIS-avdelningen. I fyra veckor sattes koordinater på 200 fosforfilter som sedan bokfördes i registret Future.
  • För att underlätta betalningen för bytet tog nämnden också beslut att fastighetsägaren ska kunna dela upp betalning för att öka servicegraden.
  • Var tydlig med vilket ansvar avfallsverksamheten respektive miljökontoret har när ni informerar fastighetsägarna. Informera både direkt till fastighetsägaren och genom allmänna kanaler.
  • De fastighetsägare som bara väljer hämtning av det mättade filtret, bör miljökontoret följa upp genom att kräva kvitto på att nytt filter satts in.

För att hålla nere fastighetsägarens kostnad för bytet och för att skapa så enkel hantering av bytet som möjligt, valde kommunen att gå ut med upphandling för hela tjänsten, alltså transport, byte och upphämtning samt behandling av fosforfiltret. En avtalad ansvarig entreprenör för hela kedjan innebär endast en kontakt för avfallshanteringen. I samband med upphandlingen ingick också Karlskoga och Storfors kommun, på så sätt blir uppdraget större för Maskinring Örebro Ek. Förening, den entreprenör som vann upphandlingen.

– Vinnaren är miljön: både att byte blir av så att avloppsanläggningen inte står tom eller står med ett mättat filter. Det blir också färre transporter ihop med bytet, säger Viktoria Wing på Örebro kommun.

Läs mer om fosforfilter för enskilt avlopp här.

Läs mer i kategorin: Aktuellt