Byte av fosforfilter – hur gör jag?

Ett fosforfilter behöver bytas ut när det blir mättat. Fosforfiltret fungerar så att när avloppsvattnet strömmar genom materialet så reagerar det med fosforn i vattnet och fosforn ”fastnar” på filtermaterialet. Det är alltså kombinationen av mängden vatten som flödar igenom materialet och koncentrationen av fosfor som bestämmer när det är dags att byta filter.

Med ett genomsnittligt flöde och fosforhalt i vattnet så klarar filtret av att fånga fosfor för reduktionskraven på både normal och hög skyddsnivå, alltså 70% eller 90% och ett genomsnittligt hushåll bör byta sitt filter med ett intervall av 2-5 år beroende på dimensionering och belastning.

Att tänka på är att fosforfiltret klassas som ett hushållsavfall och då är det kommunen som ansvarar för avfallet. Hör alltså av er till er kommun och be om ett byte eller upphämtning.

I de kommuner som tar hand om byte och upphämtning går det till så att:

  • Du meddelar kommunen om att byte bör ske.
  • Kommunen i sin tur kontaktar den entreprenör som de har avtal med.
  • Du som fastighetsägare betalar för både byte, upphämtning och för ett nytt fosforfilter.
  • Kommunen tar hand om det använda fosforfiltret, förhoppningsvis genom kontakt med en lokal bonde som kan nyttja det som gödselmedel.

Vissa kommuner tar hand om hela bytet själva och har en egen renhållningsleverantör. Om kommunen inte kan erbjuda byte så kontaktar man i första hand sin installatör eller så kan Ecofiltration hjälpa till med bytet. Ett antal kommuner har satt upp en gemensam bytesprocess, där alla fosforfilter i kommunen byts på en och samma gång. Då meddelas du som fastighetsägare av kommunen när det är dags att byta filter. På så sätt säkerställer kommunen ihop med fastighetsägarna att fosforfiltret byts och fortsätter att rena på den reduktionsnivå som krävs, och samtidigt får kommunen tillräckligt med volym för att kunna använda det mättade fosforfiltret lokalt och återanvända den viktiga fosforn.

Vad är fördelarna med fosforfilter?

Fördelar med Polonite fosforfilter:

  • Enkelt och underhållsfritt
  • Inga kemikalier, mekanik, eller elektricitet behövs
  • Klarar såväl hög som normal skyddsnivå (90% / 70%)
  • Reningen är konstant och upphör aldrig, till skillnad från kemfällning
  • Går att återanvända som jordförbättringsmedel

För mer information om fosforfilter för enskilt avlopp, läs här.

Läs mer i kategorin: Aktuellt