Bioptechs fosforfilter för kommunala reningsverk omnämnda i tidskriften Cirkulation

Bioptechs fosforfilter kan skalas upp och på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt användas för att uppgradera exempelvis mindre- och medelstora kommunala och industriella reningsverk för att öka fosforrening och hygienisering av utgående vatten.

Läs hela artikeln här: Fosforåtervinning under utveckling

Kommunala reningsverk – Kontakta oss så hjälper vi er med framtidens fosforrening!

Läs mer i kategorin: Aktuellt