Bioptech tilldelas anslag av VINNOVA – programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet

Ytterligare 32 miljoner till testbäddar inom miljöteknik

Pressmeddelande av VINNOVA
Uppdaterad: 2 december 2013

Utveckling av testbäddar för solenergi, vindkraft i kallt klimat, handel med koldioxidkrediter, frystorkning av avloppsslam, återvinning av plast och ekologisk livsmedelsproduktion. Det är några exempel på projekt och områden som VINNOVA nu stödjer genom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar VINNOVA från 2013 och framåt på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Testbäddsutlysningen kompletterar VINNOVAs övriga miljötekniksatsningar genom stöd till utveckling av testbäddar för svenska miljöteknikföretags behov av att testa och verifiera nya miljöinnovationer.

Hittills har VINNOVA vid två ansökningstillfällen fördelat totalt 41 miljoner kronor för perioden 2013-2015 . I den nu avslutade andra ansökningsomgången får 29 projekt dela på 32 miljoner kronor.

Följande 29 projekt har beviljats anslag:

Fullskaliga projekt

Testcenter för vindkraft i kallt klimat, SWEREA MEFOS, Luleå, 3 000 000

Testbädd för koldioxidkrediter från skogen, ÖVERTORNEÅ KOMMUN, 3 000 000

Svensk ligninbaserad kolfiber, INNVENTIA, Stockholm, 3 000 000

Fältutrustning för separering av tungmetaller från organiska sediment från sjöbotten, TechMarket Sweden AB, Stockholm, 1 890 000

Solpaneler som integrerat byggnadselement, Solibro Research AB, Uppsala, 790 000

Eftermontering av solvärme – ett verifieringsprojekt, EfficaxEnergy AB, Lund, 542 000

Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, 3 000 000

DuraPulp – Verifiering och Validering (DPW), Södra Skogsägarna, Varberg, 3 000 000

Fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppslam, FUTURE ECO NORTH SWEDEN AB, Boden, 2 930 000

Testbädd för ´One Tonne Life´ CO2-avtryck tracker, Vattenfall AB, Stockholm, 2 000 000

Mikrosvamp för bioraffinaderi och kretslopp, Cewatech AB, Göteborg, 2 500 000
Förstudier

Återvinning av använd svensk propylenglykol, RECYCTEC AB, Jönköping, 250 000

Förstudie för fullskalig testning av Minestos innovativa kraftverk för tidvatten- och havsströmmar, Minesto AB, Göteborg, 200 000

Green Cleaning, SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Göteborg, 400 000

Tillverkningsenhet för högtöjbara pappersprodukter för tillverkning av 3-D förpackningar, INNVENTIA, Stockholm, 400 000

SENSABILITY – En testbädd för resurseffektiv vattenhantering, ACREO, Kista, 500 000

Foderproteinproduktion ur organiska restprodukter, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 420 000

Automatisk klövtvätt med miljövänlig hypoklorsyra, ANOLYTECH AB, Ystad, 400 000

Testbädd – Energiförsörjning för modern gruvbrytning ur ett miljö- och energiperspektiv, AB Samarkand 2015, Ludvika, 400 000

Miljövänlig lösningsmedelsfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller från lakningslösningar, Chromafora AB, Solna, 500 000

Testbädd för mellanskalig biobränsleförbränning, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, 250 000

Injektering av alkaliska restprodukter för efterbehandling av vittrat gruvavfall, BERGSKRAFT BERGSLAGEN AB, Kopparberg,  330 000

Materialåtervinning av plast, Swerea IVF, Mölndal, 400 000

Förstudie: Bioteknisk filtrering av läkemedel i reningsverk, Pharem Biotech AB, Uppsala, 250 000

Rail Test Nordic RTN, IUC VÄSTERBOTTEN AB, Skellefteå, 500 000

Resurssnåla livsmedel, Swerea SWECAST, Jönköping, 250 000

Förstudie: Storskalig test av ny teknik för bättre återföring av fosfor från avloppsvatten, BIOPTECH AB,  Stockholm, 295 370

BIOFAS: Test och verifiering av innovativa biobaserade fasadlösningar, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Skellefteå, 250 00

c/o City – Testbädd för ekosystemtjänstverktyg för stadsbyggnad i NDS, STOCKHOLMS KOMMUN, 250 000

Läs mer i kategorin: Aktuellt