Bioptech ett av Nordens mest lovande miljöteknikföretag

Pressmeddelande 2015-02-18

Bioptech ett av Nordens mest lovande miljöteknikföretag  

Bioptech, vars fosforfilter fångar och återvinner fosfor, har utsetts till ett av de 25 mest lovande nordiska, nystartade miljöteknikföretagen i årets upplaga av Nordic Cleantech Open. Utnämningen sker i konkurrens med 111 nordiska miljöteknikföretag. Tävlingen ordnas av Cleantech Scandinavia.

Aldrig tidigare har så många miljöteknikföretag tävlat om en plats i Nordic Cleantech Open.

– Varje år är vi lika förvånade över hur många fantastiska nya miljöteknikföretag som tillkommer, säger Olof Blomqvist, som ansvarar för tävlingens genomförande på Cleantech Scandinavia.

Bioteknologi, energieffektiva byggnader och förnyelsebarenergi är de mest representerade områdena bland årets företag. Svenska uppstartsföretag är överrepresenterade – elva av företagen är svenska, sju är finska, fem är danska och två är norska.

De 25 företagen är utvalda av en internationell jury med representanter från Kina, Kanada, Frankrike, Tyskland, Belgien såväl som svenska Energimyndigheten.

– Nordic Cleantech Open är ett utmärkt sätt för oss att få insikt i vad som händer i det Nordiska miljöteknik landskapet. Vi är imponerade av de företag som är med på topp 25 och ser fram emot att träffa entreprenörerna, säger Mary McCarthy, Investment Manager på SABIC Ventures.

Den 21-22 mars träffas juryn och alla företagen under helgeventet Nordic Camp. Vinnarna kommer slutligen att väljas vid final evenemanget på Cleantech Capital Day i Malmö, 19 maj.

De 25 företagen är:

Sverige:

3eflow

3eflow utvecklar och säljer en innovativ kranvattenlösning som ger 30 % vattenbesparing och stora energibesparingar.

Bioextrax

Bioextrax fokuserar på utveckling och kommersialisering av en plattformsteknologi inom bioextraktion som kan användas för effektiv extraktion av PHA plast (bioplas), protein hydrolysat från proteinrikt avfall, och oljor från mikroalger.

Bioptech 

Bioptechs filterteknologi kan både binda och återvinna fosfor på ett kostnadseffektivt sätt. Tekniken är flexibel och modulär vilket möjliggör flertalet användningsområden i olika miljöer. Det är enkelt att använda och kräver begränsade investeringar.

Greinon

Greinon utvecklar smarta kontrollsystem för LED belysning. Den innovativa komponenten i produkten är algoritmerna som används för kommunikation mellan lamporna och användarens dator, och den komparativa fördelen är systemets flexibilitet.

Paxymer

Paxymer har patenterat ett nytt flamskyddsystem för polyolefinplaster helt fri från giftiga kemikalier. Resultatet är bättre användbarhet, brandsäkerhet och miljöpåverkan. En fungerande grön ersättare för bromerade flamskyddsmedel.

RecondOil

RecondOil erbjuder en sluten cirkel för användning av industriell smörjolja. Genom den unika metoden är det möjligt att förlänga livslängden av smörjolja till, i det närmaste, oändligheten. Detta gör att samma olja kan säljas om och om igen i ett helt cirkulärt ekonomiskt system.

Refind Technologies

Refind Technologies gör ett automatiskt sorteringssystem som organiserar produktflöden i återvinningskedjan. Genom att synliggöra produkterna och deras värde i värdekedjan hjälper systemet återvinningsföretag att få ut så mycket som möjligt från sina produkter till minsta möjliga kostnad.

TXG Development

TGX Development erbjuder möjligheten att använda upp till tre gånger så många vagnar på ett tågsätt utan att öka antalet lok. Detta uppnås med hjälp av TXG Eco Bogie, en smart återuppladdande bogie med energilagring i varje vagn.

Watty

Watty gör det enkelt för människor att ta smarta energibeslut. Watty kan identifiera vilka apparater som använder energi i hushållet med hjälp av en enda billig hårdvaruenhet. Detta är mycket värdefullt eftersom det möjliggör att automatiskt kunna identifiera vilka energibesparande åtgärder eller produkter som passar för varje hem.

Waves4Power

W4P utmanar status quo inom förnyelsebar energi genom att, i samarbete med ledande aktörer, erbjuda ett kostnadseffektivt och pålitlig bojbaserat vågenergisystem. Systemet är utprovat i ett flertal havs- och vågtanksförsök för att kunna överleva havets krafter med förutsägbara resultat.

Scandinavian Centriair

Centriair är ett företag som erbjuder energieffektiva alternativ för luftrening. Det nya med systemet är kombinationen av väldigt hög partikelseparering och effektiv VOC destruktion vilket gör metoden till ett alternativ till förbränning i många applikationer.

Danmark:

Biosyntia

Biosyntia producerar kemikalier med hjälp av enzymer och cellulära fabriker som därmed ersätter fossilolja som råvara. Nyckelteknologin är ett system som möjliggör att endast högpresterande organismer blir utvalda. Detta minskar avsevärt tiden och kostnaden som krävs för att utveckla högproduktiva cellulära fabriker.

Cleanfield

Cleanfields BioBox är en automatiskt styrd installation som avlägsnar eller minskar organiska föroreningar, framförallt kolväten, från stora kvantiteter av jord eller slam. Metoden kan installeras som en plug-and-play enhet och kan, när den är färdig med saneringen, flyttas till ett nytt område.

Heliac

Heliac har en teknologi för att kunna roll-to-roll tillverka koncentrerade solanläggningar till en tiondel av priset jämfört med dagens glasspegelanläggningar.

Nordic Power Convertors

Nordic Power Convertors teknologi halverar storleken på en transformator och sänker tillverkningskostnaden till en femtedel. Samtidigt ökar livslängden 2-5 gånger.

PURIX

PURIX erbjuder gröna Plug-and-Play air-condition system som ersätter elektricitet med värme från solfångare eller fjärrvärme som huvudsaklig energikälla.

Norge:

Free Energy Innovation

Genom att ta det bästa från solindustrin och korsa det med det senaste från värmepumpsindustrin har Free Energy Innovation skapat HYSS – Hybrid Solar System.

Icesolution

Icesolution har utvecklat en mikrovågsabsorberande coating och planerar att erbjuda denna som en retrofit avisningslösning för existerande vindkraftverk. Över 10 000 existerande stora vindkraftverk saknar avisningsfunktion.

Finland:

Aurelia Turbines

Företaget kommersialiserar en mycket effektiv 450 kW gas turbin. Aurelia turbinen är effektivare än alla andra teknologier i denna storleksordning.

Biosampler

BioSamplers unika automatiska provtagning och analyssystem förbättrar utbytet och produktiviteten i industriella bioprocesser.

Fourdeg

Fourdegs lösning förbättrar energieffektiviteten i fjärrvärmeuppvärmda hus. Besparingarna ligger i spannet 15-30 % av energiförbrukningen och temperaturkvaliteten inomhus förbättras.

Norsepower 

Norsepower utnyttjar vindens energi för att driva världens fartygslogistik framåt. Norsepower har tagit fram den första praktiskt användbara motorsegel lösningen. Den kan retrofit monteras på minst 20,000 existerande fartyg och generera upp till 30 % i bränslebesparingar.

Quantum Electric

Quantum Electric designar enkla och robusta elektriska motorer som opererar med hög effektivitet och vridmoment över ett brett varvtalsfält. Företagets stora idé är den modulbaserade statorstrukturen som sparar tillverkningskostnader och skapar en elektrisk växellåda inuti själva motorn.

Savroc

Savroc erbjuder en ny ytbeläggningsteknik bestående av trivalent krom. Jämfört med existerande hårdkrom ger tekniken ytterligare förbättrad mekanisk förmåga i krävande industriella processer. Metoden innehåller inga giftiga kromsyror.

Wirepas

Wirepas Pino har trådlösa nätverk som kräver lite energi. Pino är en lösning för multi-hop mesh-nätverk, ett upphopp för pålitlig och förutsägbar förmåga med möjlighet att skala upp till miljontals noder utan förenklingar och kompromisser.

Kontakt

För mer information om ansökan och deltagande kontakta:

Magnus Agerström, 073-9402070

magnus@cleantechscandinavia.com

Anders Norén, vd Bioptech 070-687 87 14

Anders.noren@ecofiltration.se/wp

The Nordic Cleantech Open är en företagstävling som identifierar, uppgraderar och marknadsför de 25 bästa nordiska miljöteknikföretagen, i tidigt skede, varje år. Partners och sponsorer till tävlingen är: Cleantech Scandinavia, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Autodesk, Climate KIC, Clean, Future Matters Venture Capital, Malmö Cleantech City, SABIC Ventures, Sitra, Vinnova, Klak Innovit. http://www.nordiccleantechopen.com

Bioptech AB är ett miljöteknikföretag som utvecklar, tillverkar och säljer skalbara fosforfilter av polonite som gör att fosfor kan renas och återföras till kretsloppet. Produkterna kan anpassas för såväl enskilda avlopp, samfälligheter, kommunala reningsverk som åkermark. Bioptechs omsättning har ökat varje år sedan starten 2006. Bioptech är medlemmar av Cleantech Inn Sweden. Läs mer på www.ecofiltration.se/wp

Läs mer i kategorin: Aktuellt