Bioptech delas upp samt byter namn till Ecofiltration

Vi vill önska Er en riktigt god fortsättning på det nya året.
För Bioptech innebar 2015 en kraftig tillväxt och vi ser fram emot ett spännande och expansivt 2016!

En viktig händelse detta år är att Bioptech fr.o.m årsskiftet är ett renodlat filterbolag där vi utvecklar och säljer produkter baserade på vår unika filtreringsteknik. Produktområdet reningsverk avyttras till ett helt fristående bolag. Härigenom får filterbolaget ökat fokus och genomförandekraft. Detta innebär bl.a att våra medarbetare Lars Rundh, Jonas Vennberg och Håkan Wendel slutar i Bioptech och övergår till det nya reningsverksbolaget, Svensk Avloppsrening AB, med kontor på Södermalm i Stockholm. Mer information om respektive verksamhet kommer fortsättningsvis från vardera bolag.

Fr.o.m årssikftet har Bioptech AB (publ) dessutom bytt företagsnamn till Ecofiltration Nordic AB (publ). Detta är ett viktigt steg i att synliggöra bolaget och filtertekniken och inom kort kommer detta att märkas på olika sätt i vår marknadsföring. Organisationsnummer, bankuppgifter samt post- och leveransadress är desamma som tidigare. Namnet Bioptech finns fortsatt kvar som en bifirma.

Vänligen,

Anders Norén
VD
Ecofiltration AB

Läs mer i kategorin: Aktuellt