Är fosforläckage ett miljöhot?

Fosforläckage beskrivs ofta som ett stort problem som bidrar till övergödningen. Ett antal publikationer har nyligen skrivit om studier på hästhagars fosforläckage. I Hav och Vattens artikel (nr4. 2016) beskrivs hästen som ett okänt miljöhot. Även Miljö och Utveckling skrev om samma studie. På Ecofiltration så ser vi istället dessa läckage som en möjlighet, en resurs. Med Polonite går det att fånga upp fosforn och se till att den används där näringsämnet behövs.

Läs gärna vår kommentar i Miljö och Utveckling, publicerad den 20 januari 2017.

 

Läs mer i kategorin: Aktuellt