Välkommen till Ecofiltration

Ett kemikaliefritt kretslopp av vatten och näringsämnen. Ecofiltration Nordic AB är ett miljöteknikföretag som utvecklar ett reaktivt filtermaterial som renar förorenat och näringsrikt vatten och tar tillvara på värdefulla näringsämnen utan kemikalier. Tillsammans med våra kunder satsar vi på innovation och är lyhörda inför nya behov för att rena samt återvinna både vatten och näringsämnen, så att vi tillsammans kan stoppa övergödning och förorenat vatten, utan kemikalier.

Kallelse till extra bolagsstämma i Ecofiltration Nordic AB (Publ) (Andra Kontrollstämma)
Se här för mer information

Bytesveckor för fosforfilter i Örebro kommun Läs mer
Fosforfilter som smittskydd Läs mer
Byte av fosforfilter – hur gör jag? Läs mer
Öka investeringarna i avloppsnätet Läs mer
Fosfor på sjöbotten Läs mer
Odörfilter i Sundbyberg Läs mer
Per Manhem ny styrelseledamot i Ecofiltration Nordic AB Läs mer
Östersjöns cyanobakterieblomning – lästips Läs mer
Replik i SvD Debatt Läs mer
Ny utredning för enskilda avlopp Läs mer
Fredrik Wangler ny vd på Ecofiltration Läs mer
Fosforåterföring från slam – en utblick Läs mer
Polonite® framgångsrikt testat på engelskt avloppsreningsverk Läs mer
Fosforåtervinning med Polonite och Alnarp Cleanwater Läs mer

Kontakta oss