Välkommen till Ecofiltration

Ecofiltration Nordic AB utvecklar ett reaktivt filtermaterial, Polonite, som kan användas som fosforfilter i all slags vattenrening och avloppsreningsverk. Det reaktiva filtermaterialet har dessutom andra goda egenskaper som bland annat kan användas för behandling av slam och odör, desinficering och rening av mikroföroreningar.

Replik i SvD Debatt Läs mer
Ny utredning för enskilda avlopp Läs mer
Frank Johansson ny affärsutvecklare Läs mer
Fredrik Wangler ny vd på Ecofiltration Läs mer
Fosforåterföring från slam – en utblick Läs mer
Är fosforläckage ett miljöhot? Läs mer
Polonite® framgångsrikt testat på engelskt avloppsreningsverk Läs mer
HaV:s lagförslag för enskilt avlopp Läs mer
Fosforåtervinning med Polonite och Alnarp Cleanwater Läs mer

Kontakta oss