Välkommen till Ecofiltration

Ecofiltration Nordic AB utvecklar ett reaktivt filtermaterial, Polonite, som kan användas som fosforfilter i alla slags reningsanläggningar. Det reaktiva filtermaterialet har dessutom andra goda egenskaper som bland annat kan användas för behandling av slam och odör, desinficering och rening av mikroföroreningar.

Ny utredning för enskilda avlopp Läs mer
Frank Johansson ny affärsutvecklare Läs mer
Fredrik Wangler ny vd på Ecofiltration Läs mer
Fosforåterföring från slam – en utblick Läs mer
Är fosforläckage ett miljöhot? Läs mer
Polonite® framgångsrikt testat på engelskt avloppsreningsverk Läs mer
HaV:s lagförslag för enskilt avlopp Läs mer
Fosforåtervinning med Polonite och Alnarp Cleanwater Läs mer

Kontakta oss