Välkommen till Ecofiltration

Ecofiltration Nordic AB utvecklar ett reaktivt filtermaterial, Polonite, som kan användas som fosforfilter i alla slags reningsanläggningar. Den reaktiva filtermaterialet har dessutom andra goda egenskaper som bland annat kan användas för behandling av slam och odör, desinficering och rening av mikroföroreningar.

Ecofiltration i förstudie ihop med Statens fastighetsverk för fosforåtervinning Läs mer
Polonite® framgångsrikt testat på engelskt avloppsreningsverk Läs mer
HaV:s lagförslag för enskilt avlopp Läs mer
Fosforåtervinning med Polonite och Alnarp Cleanwater Läs mer
Ecofiltration ställer ut med WIN på VA-mässan 2016 Läs mer
Stopp för tömning i Östersjön Läs mer
Bioptech delas upp samt byter namn till Ecofiltration Läs mer
Vetandets värld om hur Polonite stoppar övergödning Läs mer
SR Klotet rapporterar om Ecofiltrations filter Läs mer
Akut läge för Östersjön Läs mer

Kontakta oss